Terminarz zebrań

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2017/2018

L.P. DATA ZADANIE WYKONAWCA
1. 14 września 2017

godz. 16.30

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych.

1. Spotkanie z dyrektorem.

2. Przedstawienie tematyki zajęć WDŻ

3. Spotkanie z wychowawcami– wybory trójek klasowych i przedstawicieli do RR.

dyrektor, wychowawcy
2. 25 września

 

Spotkanie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców.

Pierwsze posiedzenie RR– wybory prezydium i komisji rewizyjnej– przedstawienie i uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

dyrektor,

pedagog

3. 23 listopada Wywiadówka

Dzień otwartej szkoły

1.Spotkanie z dyrektorem (statut)

2. Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami

dyrektor,

pedagog,

wychowawcy,

nauczyciele

4. 19 grudnia Wywiadówka

1. Spotkanie z dyrektorem

2. Spotkanie z wychowawcami – informacja o zagrożeniach

Spotkanie z RR – przedstawienie projektu planu finansowego

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele

5. 25 stycznia

godz.16.00

Wywiadówka – podsumowanie I półrocza

1. Spotkanie z dyrektorem

2. Spotkanie z wychowawcami

3. Przekazanie rodzicom uczniów III gim. informacji o warunkach przebiegu egzaminu

dyrektor,

wychowawcy

6. 11 kwietnia

godz.16.00

Wywiadówka

1. Spotkanie z dyrektorem

2. Spotkanie z wychowawcami

dyrektor

wychowawcy

7. 10 maja

godz.16.00

 

Wywiadówka

1.spotkania z wychowawcami- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

dyrektor,

pedagog,

wychowawcy

8. 18 czerwca Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców – podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. dyrektor