Terminarz zebrań

TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

L.P. DATA ZADANIE
1 12 września 2017 Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego szkoły.
2 28 września Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego.
3 22 listopada Przedstawienie znowelizowanego statut szkoły oraz regulaminu RP.
4 grudzień Zebranie  RP (szkoleniowe).
5 23 stycznia Zebranie RP (klasyfikacyjne).

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego.

6 7 marca Szkolenie członków zespołu egzaminacyjnego.
7 11 czerwca Zebranie RP – klasyfikacyjne.
8 28 czerwca, godz. 9.00 Zebranie  RP – sprawozdawcze.