Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU

PRÓBNE
z NOWĄ ERĄ    23-24-25 listopada 2016

 

 KOŃCOWY
a) część humanistyczna –  19 kwietnia 2017 r. 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. 
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 Informacje o egzaminie – CKE

.