Nauczyciele i pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE 2017/2018

Wiesława Miąskowska – dyrektor
Grzegorz Neubauer – wicedyrektor


NAUCZYCIELE

Oddziały przedszkolne
Ewelina Konkel

Bożena Milewczyk

Ewelina Stolc

Magdalena Narloch

Edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Walaszek

Jolanta Sawicka

Karolina Grudnowska – Sabisz

Jolanta Wantoch Rekowska

Bożena Węsierska

Świetlica
Sylwia Malek – Radziszewska


Biblioteka
Henryka Sójka

 Sylwia Malek – Radziszewska

Język polski
Bożena Bujak

Elżbieta Michnik

Anna Paul

Język angielski
Justyna Czyżyk – Markiewicz

Małgorzata Miszk

Język niemiecki
Iwona Werra

Język kaszubski
Ewa Kosińska

Historia / WOS
Renata Knap – Godyń

Matematyka
Wiesława Miąskowska

Małgorzata Jereczek

Ilona Pałacha

Grzegorz Neubauer

Fizyka
Grzegorz  Neubauer

Małgorzata Jereczek

Chemia
Ilona Pałacha

Przyroda / Biologia
Dorota Gralak

Geografia
Magdalena Walaszek

Monika Dawidowska

Informatyka / Zajęcia komputerowe
Iwona Werra

Plastyka / Muzyka
Anna Stolc

Zajęcia techniczne / Technika
Henryka Sójka


Zajęcia artystyczne
Anna Stolc

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Stolc

Wychowanie fizyczne
Zbigniew Cierzan

Monika Dawidowska

Religia
Maria Wilma

Anna Chomacka

Małgorzata Jereczek

WDŻ
Renata Knap – Godyń

Maria Wilma

Pedagog
Michalina Ziemann – Kapciak

Psycholog


Oligofrenopedagogika
Anna Chomacka

Bożena Bujak

Małgorzata Jereczek

Tyflopedagogika
Anna Paul

Surdopedagogika
Anna Paul

Logopedia
Elżbieta Michnik

Terapia pedagogiczna
Jolanta Wantoch Rekowska
Iwona Werra

Gimnastyka korekcyjna
Henryka Sójka


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Elżbieta Mularczyk – sekretarz szkoły

Stanisława Szymańska – kucharka
Bożena Mielewczyk – pomoc kuchenna
Jerzy Kozłowski – konserwator / palacz
Regina Szymańska – szatniarka
Daniela Siedlecka – opiekun dzieci i młodzieży
Iwona Klasa – sprzątaczka
Małgorzata Kiżewska – sprzątaczka
Marta Wantoch Rekowska – pomoc nauczyciela
Emilia Kochańska – Piwka – pomoc nauczyciela