Druki do pobrania

karta zapisu do szkoły-podstawowej
Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego
Karta zgłoszenia do świetlicy
 Wniosek o dowóz dziecka do i z placówki oświatowej
Wniosek o indywidualne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie
Procedura postępowania w przypadku zniszczenia podręcznika 
Oświadczenie w sprawie nauki religii i etyki 
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
Zwolnienie z zajęć wf
Upoważnienie do odbioru dziecka w wieku do lat 7
Regulamin organizacyjny oddziałów przedszkolnych
Zapisy na język kaszubski – wniosek
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy
Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach WDŻwR
 *

.