Dokumenty

Statut Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZFŚS
Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci (zmieniony od 20.12.2016)
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (w sytuacji losowej)
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (na święta)
Wniosek o przyznanie dofinansowania do imprez kulturalno – oświatowych
Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe (wzór)

.