Podziękowania

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce składają serdeczne podziękowania DARCZYŃCOM i SPONSOROM szkoły
3
rok szkolny 2016/2017
 • Radzie Rodziców

nnn

podz1

1  Uczniowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego składają podziękowania Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce za wsparcie  rzeczowe działalności sportowej w naszej szkole. Rada Rodziców ufundowała kosz na sprzęt sportowy oraz piłki koszykowe i piłki ręczne. Serdecznie dziękujemy.

 • Państwu Iwonie i Bartłomiejowi Klasom, właścicielom Gospodarstwa Rybackiego w Kozinie – za ufundowanie nagród w konkursie plastycznym

 

rok szkolny 2015/2016

podziękowanie1    przyjac szkoły1    podziek. sponsor1    podzięk. specj. rodzic1

Za wspieranie działalności szkoły – Radzie Rodziców
Za zaangażowanie w organizację Dnia Dziecka:
– udostępnienie pomieszczeń (sali widowiskowej, kuchni); dofinansowanie atrakcji i poczęstunku nad jeziorem; prowadzenie imprezy – Panu Dariuszowi Narloch, dyrektorowi GCKiB  oraz pracownikom
– dofinansowanie atrakcji, poczęstunek i upominki
 • Państwu  Elżbiecie i Henrykowi Smentochom
 • Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk – Piekarnia Czarna Dąbrówka
 • Panu Stanisławowi Zielonce
 • Panu Arkadiuszowi Masowie
 • Panu Jackowi Borkowskiemu – Żwirownia Kozin II
 • Panu Lucjanowi Klęczkowi
 • Firmie PowerGift z Bytowa
 • Firmie Carpe Diem Trans z Bytowa
 • Piekarni – cukierni „Graham”  w Sierakowicach
 • „Caritas” Czarna Dąbrówka
 • Hotel „Kiston” w Kistowie
– przygotowanie poczęstunku (gofry) i obsługa  – rodzicom
Paniom: Renacie Kossak, Edycie Liszewskiej, Izabeli Żwirek – Somionka, Zycie Wieligdzie, Justynie Piotrowskiej, Bernadecie Stencel, Paulinie Lejk, Małgorzacie Bartelik, Iwonie Michańczyk
– ciasta na sprzedaż – rodzicom
Paniom: Kamili Rekowskiej, Joannie Tusk, Ewie Gostomskiej, Karolinie Masowa, Ewie Kurek, Lucynie Dera, Aleksandrze Greszta, Marii Szyca, Paulinie Klejna, Annie Zganiacz, Kamili Dalekiej.
…………………………………………………………………………………..
Za zaangażowanie w organizację 20. Imienin Szkoły
– za koncelebrowanie Mszy św. – ks. Antoniemu Strancowi i ks. Bolesławowi Konewce
– za oprawę organową Mszy św. – Hubertowi Biskowi
– za filmowanie uroczystości – Panu Grzegorzowi Wencie
– za fotografowanie uroczystości – Panu Janowi Stolcowi
– za przygotowanie poczęstunku dla gości – Paniom:  
Ewie Gostomskiej, Sylwii Butowskiej, Izabeli Brazowskiej, Elżbiecie Malek, Annie Zganiacz, Justynie Piotrowskiej, Renacie Kossak, Bogumile Wenta, Marii Szyca, Natalii Strojk, Katarzynie Pawłowskiej, Kamili Rekowskiej, Barbarze Kiedrowskiej, Monice Malek, Sabinie Butowskiej, Katarzynie Gurczyńskiej, Lucynie Dera, Agnieszce Marzec, Iwonie Michańczyk;
Rodzicom z klasy IA gimnazjum z przewodniczącą Panią Małgorzatą Bartelik;
– za ufundowanie tortu – Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk
– za wypożyczenie wazonów i ufundowanie części kwiatów – Państwu Urszuli i Marianowi Szczypior
– za zabezpieczenie przejść przez ulicę – Policji w Czarnej Dąbrówce
………………………………………………………………………………………
Panu Andrzejowi Mańskiemu – przeprowadzenie zajęć kulinarnych organizowanych w ramach projektów grantowych
Panu Michałowi Klonowskiemuza przeszkolenie uczniów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
Pani Irenie Wiszowatej – za uszycie kurtyny na uroczystości szkolne
Panu Edwardowi Wica – za wyspawanie stelaża na kurtynę
Pani Beacie Kopacz – za choinkę świąteczną przed szkołą
Panu Markowi Kochańskiemu – za drewno do wykonania grządek szkolnego ogródka
Pani Mirosławie Huk– za podarowanie książek  do bibliotece szkolnej 
Panu Pawłowi Józkowskiemu – za dowiezienie piasku do piaskownicy przedszkolnej 
**************************************************************
ROK SZK. 2014/2015
– za wspieranie działalności szkoły – Radzie Rodziców
za pomoc w organizacji Święta Rodziny

podziękowania-292x300

 

 – za przygotowanie poczęstunku na Święto Szkoły:
Państwu  Jarosławie i Grzegorzowi Myszk
Państwu  Beacie i  Krzysztofowi Spałek
Paniom: Annie Butowskiej, Izabeli Brazowskiej,  Irenie Roszkowskiej, Halinie Ekman, Reginie Kossak, Katarzynie Wolskiej,  Małgorzacie Bartelik, Iwonie Michańczyk
**************************************************************
ROK SZK. 2013/2014

rr

za wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej – Pani Ewie Kurek
                                                                                               Pani Magdzie Wyczk
za sponsorowanie nagród i poczęstunku z okazji Dnia Dziecka:
Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk
Pani  Agnieszce Marzec
– za prowadzenie zajęć teatralnych dla uczniów klas 1-3 – Panu Dariuszowi Narlochowi
za wykonanie pomocy – Panu Piotrowi Jastrzębskiemu
– za podarowanie stojaków na nuty i instrumenty – Pani Małgorzacie Tokarskiej
za wykonanie stojaka na flagi – Panu Kazimierzowi Walaszkowi 
– za odnowienie mebli i zakup firanek w sali nr 4 – rodzicom uczniów klasy II a sp 
**************************************************************
rok szk. 2012/2013
– za umożliwienie zakupu ławek na korytarz szkolny –
Państwu Marzenie i Karolowi Konkolom
Państwu Jarosławie i Grzegorzowi Myszk
Państwu Elżbiecie i Henrykowi Smentochom
Państwu Wenta
– za pomoc przy organizacji imprezy „Bieg Orłów”:
za prowadzenie stoiska – Pani Kamili Rekowskiej
za przygotowanie domowych wypieków – przedstawicielom rodziców  wszystkich klas
– za wymienienie  piasku w piaskownicy na placu zabaw – Panu Dariuszowi Narlochowi, Panu Marcinowi Tetłakowi i Panu Maciejowi Haponiukowi