PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja, pracownicy oraz społeczność uczniowska pragną złożyć serdeczne podziękowania Gminnemu Towarzystwu Sportowemu w Czarnej Dąbrówce za zakupienie lampy metalohalogenkowej do sali gimnastycznej naszej szkoły.