JESIENNE KORALE

W pierwszych tygodniach września dzieci z grupy 0b przynosiły do swojej sali Dary Jesieni – kasztany, żołędzie, szyszki, jarzębinę. Dzieci miały także okazję szukać oznak jesieni w lesie. Z przyniesionych rzeczy utworzony został kącik jesienny. Dzieci miały okazję wykorzystać te dary natury w swoich pracach. Przedszkolaki wykonały ozdoby przed swoją salą- były to jeżyki z … [Read more…]

„Akademia Otwartych umysłów”

Projekt „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  3 Edukacja,  Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, konkurs nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia poprzez podwyższanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstawy kształcenia ogólnego. … [Read more…]

POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Uczniowie z klasy 0b poznali zasady ruchu drogowego poprzez cykl zajęć edukacyjnych z panią Marzeną. Odbyła się wycieczka na skrzyżowanie, gdzie uczniowie uczyli się prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Odwiedził wszystkich przedszkolaków także Pan Policjant, który także przypominał dzieciom o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Dzieci zapoznawały się z wybranymi znakami drogowymi. Miały okazję „przebrać” się … [Read more…]